1. Lietuvos nepriklausomybės paminklas Lekėčiuose, 1928 m. Aut. E. Achembakas
 2. Paminklas Žalgirio rinktinės žuvusiems kariams Lekėčiuose
 3. Paminklas skirtas Lekėčių 500 metų atminti. Autorius V.Cikana
 4. Kryžius Sibiro tremtiniams atminti
 5. Partizanų J.Būtėno ir P.Jurkšaičio žūties vieta Rūdšilio girioje
 6. Lietuvos Laisvės armijos štabo būstinė Tirmėnų kaime
 7. Valkų kalvos
 8. Namas kuriame gyveno pirmasis Lekėčių klebonas , vėliau vyskupas J.Staugaitis;
 9. Kraštotyrininko V.Mašanausko asmeninis muziejus
 10. Lekėčių šaltinis - geomorfologinis draustinis;
 11. Liekės kraštovaizdžio draustinis;
 12. Novaraisčio draustinio informacinis centras Lekėčių girininkijoje
 13. Novaraisčio ornitologinis draustinis;
 14. Mikytų piliakalnis;
 15. Šėtijų piliakalnis;
 16. Kazio Puidos tėviškės vieta;
 17. Šv. Kazimiero bažnyčia
 18. G. Tulauskaitės - Babrauskienės gimtinės vieta, memorialinė lenta;

 

Į viršų