VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA „LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS MOTERŲ KLUBAS“

TEISINĖ INFORMACIJA

Lekėčių bendruomenės moterų klubas įregistruotas - 2006-01-04

Juridinių asmenų registro kodas 300520662

Adresas: Kauno g. 7-4, Lekėčiai LT-71226, Šakių r.

Tel. Nr.8 698 36 503 el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klubo pirmininkė – Vaida Brazaitienė.

Teisinė forma – Asociacija.

Klubo veiklos sritis: kultūrinė, švietimo, socialinė.

Klubo valdymo organai: narių visuotinis susirinkimas, kolegialus klubo valdymo organas – valdyba, vienasmenis klubo valdymo organas – pirmininkas.

Klubo veiklos tikslai: gerinti moterų gyvenimo kokybę, ugdyti moterų savimonę, saviraišką, solidarumą ir pilietiškumą, skatinti verslumą, padėti moterims integruotis į socialinį gyvenimą, analizuoti, skleistis ir kaupti informaciją apie moterų ir šeimos problemas, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

KLUBO MISIJA

Puoselėti sveiką gyvenseną, saviugdą ir kūrybą.

Vykdyti edukacinę veiklą, skatinti bendruomeniškumą, filantropiją, kartų bendravimą.

Saugoti ir perduoti ateinančioms kartoms Lekėčių krašto:

            - kulinarinį, istorinį, kultūrinį ir gamtinį paveldą, tradicijas ir etninę kultūrą.

KLUBO VIZIJA

Lekėčiai – tvarkingas, kurortinis, atviras naujovėms, kūrybai, verslo iniciatyvoms miestelis, kurio žmonės puoselėja savo krašto tradicijas, etnokultūrą, savitumą, remiasi demokratiškais bendruomenės santykiais ir nacionalinės kultūros vertybėmis.

Kasmetinė, visuotinė akcija „Papuoškime Lekėčius Kalėdoms“

Kviečiame visus bendruomenės žmones, vietines organizacijas, savo rankomis pagaminti kalėdinių papuošimų, aksesuarų ir dalyvauti visuotiniame, pagrindinio miestelio skvero puošime, kur visų dalyvių laukiame su kalėdinėmis vaišėmis. Taip pat prieš kiekvienas Kalėdas, iš antrinių žaliavų, pačios pagaminame didelę skulptūrą, Kalėdų ar metų choroskopo tematika ir ją pastatome pagrindinių miestelio gatvių sankryžos skverelyje, tuo pradžiugindamos ne tik bendruomenę, bet ir visus, pravažiuojančius, pro mūsų miestelį.

Kasmetinė geranoriškumo akcija "Senųjų Lekėčių krašto kapinaičių tvarkymas ir lankymas"

Prieš kiekvienas mirusiųjų pagerbimo šventes, tvarkome senąsias Lekėčių krašto kapinaites: Sirvydų, Marijavitų, Jančių ir Šileikų km. Taip pat uždegame žvakeles ant Lekėčių kapinėse palaidotų įžymių žmonių kapų, organizuojame simbolinį „Žvakių kelią“ per Lekėčių kapines. Prie šios prasmingos akcijos, visada kviečiame prisidėti visus, geros valios lekėtiškius.

Klubas kiekvienais metais, tradiciškai dalyvauja:

Šakių rajono rudens šventėje, atstovaudamas Lekėčių bendruomenę. Šventėje įkuria savo miestelio kiemelį, organizuoja sveikų patiekalų, kulinarinio paveldo stalą, Lekėčių bendruomenės pristatymą.

Visuotinėje akcijoje „Darom“.

Rajoniniame moterų klubų sambūryje.

VERSLO INICIATYVOS

Kulinarinio paveldo edukacijų vykdymas.

Teorinės žolelių pažinimo ir praktinės rinkimo gamtoje pamokos.

Žolelių arbatų mišinių gamyba.

Natūralaus, rankų darbo muilo gamyba.

Natūralių, kosmetinių gėlių ir augalų hidrolatų gamyba.

Natūralaus šilko skarelių dažymas augalais, ekologišku, senoviniu būdu.

Šiaurietiško ėjimo pamokos, dalyviams suteikiant reikiamią inventorių.

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

1. 2006 m. balandžio mėn. projektas „Lekėčių krašto kultūra, istorija ir dabartis“ , gauta 2000   Lt.(pinigai skirti B. Aleknavičiaus knygos „Lekėčių sakmės“ išleidimui) projektą finansavo Marijampolės apskrities viršininko administracijos regiono kultūros plėtros programa.

2. 2007 m. vasario mėn. bendradarbiaujant su Lekėčių vidurine mokykla, vykdėme projektą „Senolių pėdomis“, gauta 1200   lt., (organizuotos mokinių ekspedicijos pas senuosius Lekėčių gyventojus, surinkta autentiška etninė medžiaga, susiteminta, baigiamojoje šventėje pristatyta visuomenei laisvalaikio centre) projektą finansavo Lietuvos švietimo ministerija.

3. 2007 m. balandžio mėn. bendradarbiaujant su Lekėčių mėgėjų teatru, vykdėme projektą „Lekėčių teatrui dešimt metų“, gauta 800 Lt. (skirti teatro dešimtmečio šventės organizavimui) projektą finansavo Šakių rajono savivaldybė. 4. 2007 m. balandžio mėn. projektas „Stebuklingas žodis – teatras“, gauta 1000 Lt. (sukurti Lekėčių teatro jubiliejiniai bokalai, vizitinės kortelės, lankstinukai) projektą finansavo Marijampolės apskrities viršininko administracijos regiono kultūros plėtros programa. 5. 2007 m. balandžio mėn. projektas „Lekėčių miestelio diena“, gauta 800 Lt. (skirti Lekėčių dienos šventės organizavimui) projektą finansavo Šakių rajono savivaldybė.

 6. 2009m. balandžio mėn. projektas "Teatras augina sparnus", gauta 800 Lt. (skirti Lekėčių jaunimo teatro 20-ečio šventės organizavimui) projektą finansavo Šakių rajono savivaldybė.

7. 2010 m. liepos mėn. kartu su Lekėčių iniciatyviu jaunimu, vykdėme projektą "Lekėčių kraštas - meninėje fotografijoje". Gauta – 500 lt. (Projektą finansavo Šakių r. Savivaldybė)

8. 2011 / 2015 m. vykdėme projektą „Žolininkystė ir sveikos gyvensenos populiarinimas“. Organizavome: sveikos gyvensenos, antistresinius, stuburo sveikatinimo, meno terapijos, vaistažolininkystės seminarus, praktinius jogos užsiėmimus, projekto užbaigimo šventę: fotografijų parodą „Vaistiniai augalai meninėje fotografijoje“,  projektą apibendrinančią paskaitą, sveikų patieklaų degustacinį stalą. Gauta – 45 000 lt. (Projektą finansavo KPF "Leader“ programa ir Šakių r. sav.)

9. 2011 m. birželio – liepos mėn. kartu su Lekėčių iniciatyviu jaunimu, vykdėme projektą „Jaunimas Lekėčiams“. Organizavome visuotinius Lekėčių jaunimo diskusijų vakarus, skatinome vietinį jaunimą aktyviau dalyvauti bendruomeninėje veikloje, inicijavome jaunimo dalyvavimą Lekėčių  miestelio 505 m. jubiliejaus šventės atidaryme. Gauta- 300 lt.  (Projektą finansavo Šakių r. savivaldybės jaunimo iniciatyvų programa)

10. 2013 m. sausio mėn. pradėjome vykdyti projektą „Tradicinių amatų ir etnokultūros puoselėjimas“. Projektą dar vykdysime iki 2017 m. Projekto metu: įkurti kulinarinio paveldo namai, kuriuose įrengtos autentiškos, zanavykiškos duonkepės ir šakočių kepimo krosnys, organizuojami edukaciniai, kulinarinio paveldo gaminimo vakarai. Lankytojams pristatomos dvi kulinarinio paveldo edukacinės pamokos: tradicinės, zanavykiškos duonos kepimo ir šakočio kepimo, degustacinis Lekėčių krašto kulinarinio paveldo patiekalų stalas, vietinės žoliautojos žolelių arbatų degustacija. Nuolat viekiančios, įvairios, pačių moterų kūrybo darbų parodos.  Gauta – 50 000 lt. (Projektą finansuoja KPF "Leader“ programa ir Šakių r. sav.)

 

 

Į viršų