Bendruomenės pirmininkas - Arūnas Matusevičius

Valdybos nariai:

Arūnas Matusevičius

Tomas Kasparavičius

Loreta Ručinskienė

Gintautas Čekauskas

Laisvydas Gudaitis – atsakingas už viešąją komunikaciją, žmonių užimtumą, sporto renginių organizavimą.

Simonas Šilingas

Milda Ratomskienė – atsakinga už renginių organizavimą.

Nariai:

Rasa Adomaitienė

Raimunda Levišauskienė

Loreta Sadauskienė

Vilma Vaitkuvienė

Edmundas Reimerys

Remigijus Valiukonis

Renata Keraitienė

Milda Gustė

Audrius Rimkus

Gintas Čekauskas

Eugenija Švickienė

Algis Januška

Darius Adomaitis

Audrius Stasytis

Jūratė Ruzgienė

Inga Gliožaitienė

Arūnas Matusevičius

Romualda Matusevičienė

Laisvydas Gudaitis

Milda Ratomskienė

Žilvinas Lebežinskas

Vaida Brazaitienė

Laima Aranauskienė

Ilona Bakanienė

Linas Adomaitis

Albina Lipinskienė

Simonas Šilingas

Ričardas Krikštolaitis

Vilmantas Ručinskas

Loreta Ručinskienė

Tomas Kasparavičius

Sigitas Venys

Alvyda Kirkickienė

Gintas Aranauskas

Živilė Kasparavičienė

Gražina Patašienė

Lina Plaušinaitienė

Jolanta Bybartienė

Kęstutis Bybartas

Aušra Kriauzienė

Į viršų