Šakių rajono savivaldybės administracijos

Lekėčių seniūnija , Kauno g. 15d, Lekėčių mstl.,

Lekėčių sen. Šakių r., LT-71226; 

Telefonas: (8-345)60601, (8-345)60602

 El. paštas- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

2017 metų liepos 15 dieną Lekėčių miestelyje vyko tradicinis „MĖLYNIŲ FESTIVALIS“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti šventę. Ačiū už geranorišką pagalbą, gražias iniciatyvas, už tai kad, negailėdami jėgų, skyrėte dalelę savęs.

Dėkojame atlikėjams bei muzikos grupėms. Už gražius, kūrybingus, šventinę nuotaiką dovanojančius muzikinius pasirodymus sakome ačiū solistei Militai Karaliūtei, muzikos grupei „Zenitas“, grupei „Metras 90“, Lekėčių laisvalaikio centro moterų vokaliniam ansambliui „Raskila“ ir vadovei Rasai Pužauskienei.

Už profesionalią meninę programą dėkojame svečiams: grupėms „Jonis“ bei „Gruodis Band“, Steponui Januškai, Sauliui Prūsaičiui su grupe „Happyendless“.

Už sportinę festivalio programą dėkojame pagrindiniams varžybų organizatoriams ir teisėjams: Dariui Ruzgiui, Dariui Adomaičiui. Ačiū ir visiems sportininkams, aktyviai dalyvavusiems sporto rungtyse.

Nuoširdų ačiū tariame šventės edukacinių programų - kūrybinių dirbtuvių organizatoriams: VŠĮ „Kūrybos ir užimtumo Stubai“ (Daiva Vaišnorienė), edukacines veiklas vykdžiusiam „Mėlyniukui“, tautodailininkams Gintui Čekauskui, Virgilijui Bespalovui, Gediminui Jėčiui, Daivai Jėčienei, Rūtai Bučinskaitei, Rasai Breidokienei, Algirdui Breidokui.

Ypatingai dėkojame „Zanavykų muziejui“, padėjusiam suorganizuoti tautinio kostiumo parodą, pasidalinant unikaliais eksponatais.

Dėkojame Vaidai Brazaitienei, už kūrybiškai organizuotą tautinio kostiumo parodą „Tautinio kostiumo atgimstantis grožis“. Jūsų dėka visiems buvo suteikta galimybė pasigrožėti XIX-XX a. autentiškais tautinio kostiumo eksponatais.

Ypatingą padėkos žodį tariame Ingai Gliožaitienei, padėjusiai koordinuoti prekybininkių mugę bei organizuoti kulinarinį užtepėlių bei padažų konkursą „Viskas gardu, kur tik mėlynes dedu“.

Ačiū visiems amatininkams bei prekybininkams už dalyvavimą mugėje, o už skanų, mėlynėmis pagardintą maistą ir paramą šventei dėkojame restorano „Picana“ direktorei Bronei Bašinskienei.

Už atsakingą kulinarinio užtepėlių bei padažų konkurso „Viskas gardu, kur tik mėlynes dedu“ vertinimą nuoširdžiai dėkojame Elžbietai Monkevič, Ramintai Lisauskienei, Ingai Gliožaitienei.

Už konkurso nugalėtojams įsteigtus prizus sakome ačiū VMG „Verdu ir kepu“, žurnalui „Šeimininkė“.

Nuoširžiai dėkojame informaciniams rėmėjams: laikraščiams „Valsčiui“ bei „Draugui“, žurnalui „Šeimininkė“.

Už kūrybinį indėlį į festivalio viešinimą, už gražių akimirkų įamžinimą dėkojame Algirdui Jonui Repšiui.

Nuotaikinga, graži bei turininga šventė nebūtų įvykusi, jeigu ne „Mėlynių festivalio“ rėmėjai. Ačiū už Jūsų dosnumą ir skirtą paramą. Jūsų dėka miestelio šventė tapo visiems įsimintinu reginiu.                                                

Lėšas projektui „Tradicijas puoselėjanti Lekėčių miestelio šventė „Mėlynių festivalis“ įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Dėkojame už tai.

Ypatingai dėkingi esame FESTIVALIO MECENATUI– UAB „IDAVANG“ .

Nuoširdų ačiū tariame visiems rėmėjams: UAB „Lenergijai“ (Dainiui Petkevičiui), UAB „Samsonui“ (Henrikui Urbštai), UAB „Sigitrai“ (Sigitui Račkaičiui), UAB „Sauridai“ (Sauliui Rancui), UAB „Gulbelei“ (Arūnui Tarnauskui), UAB „D. Ruzgys ir ko“ (Dariui Ruzgiui), UAB „Dažetai“ (Mariui Peseckui), UAB „Žilvedai“ (Žilvinui Lebežinskui), UAB „Bomesai“ (Giedriui Raliui), UAB „Picanai“ (Bronei Bašinskienei), UAB „Vulturui“ (Mariui Misevičiui), UAB „Agrolinai“ (Ramintai Bastytei), UAB „Spirgiui“ (Juditai Kačiušienei), sodybai „Mockynė“ (Aušrai Krisiukėnienei), sodybai „Laurynė“ (Arvydui Laurinaičiui), sodybai „Poškynė“ (Aušrai Poškienei), Adelei Miliušienei – Mašanauskienei ir Romui Mašanauskui, Romualdai ir Arūnui Matusevičiams, Broniui Zeleniui, Ryčiui ir Mildai Ratomskiams, Loretai ir Vilmantui Ručinskams, Rasai ir Dariui Adomaičiams, Ilonai ir Sauliui Bakanams, Loretai ir Valdui Martynaičiams, Virginijai ir Antanui Rindzevičiams.

Ačiū Jums, mielieji Lekėčių seniūnijos gyventojai, už tai, jog drauge su savo artimaisiais ir draugais apsilankėte šventėje, kad buvote kartu!

Balandžio 28 d. Lekėčių bibliotekoje savo kūrybos eiles vaikams skaitė poetė Danutė Matusaitė .

 

Balandžio 7 dieną Lekėčių bibliotekoje viešėjo poetė Marytė Rastupkevičiūtė. Ji Lekėčių pradinukams pristatė savo išleistą knygelę vaikams „Sau ir vaikams“, skaitė naujausius eilėraščius, atsakinėjo į žingeidžių vaikučių klausimus

   Mūsų mokinukai vadovaujami mokytojų Laimutės Plėšikaitienės ir Jūratės Puidienės deklamavo poetės eilėraščius, įdėmiai klausėsi sukurtos istorijos apie kalbantį batuką, skaitė dvylikai mėnesių skirtus ketureilius.

   Šiltai bendraujant neprailgo laikas, greitai prabėgo pamokėlė. Mažieji klausytojai atsisveikindami su miela poete kartojo: „Iki kito karto, iki pasimatymo Lekėčiuose“.

Prisiminimui Lekėčių vaikučiams poetė M. Rastupkevičiūtė skyrė ką tik sukurtą ketureilį:

Į Lekėčius miškai lydi,

Plukės čia, šalpusniai žydi,

Bet ryškiausiai - kaip žibutės -

Žingeidžių vaikų akutės!

 

 

Popietė ,, Literatūrinė žiema”

Sausio mėn. 27d. Lekėčių bibliotekoje vyko popietė ,, Literatūrinė žiema”.
Savo kūrybą skaitė: Laima Didžiūnaitienė, Danutė Matusaitė, Dalia Sutkuvienė, Antanas Šilingas, Regina Klimaitienė.
Popietėje skambėjo klubo narių dainos, kurias atliko Inesa Bagdonavičienė, Rasa Pužauskienė ir Regimantas Ramanauskas.

(Nuotraukos R.Krikštopaitienė) 

Renginių skelbimai

Į viršų